Klubbens formenn

 Våre formenn har vært:
År Formann
1961/62 Harald Hagen
1962/63 Odd Norman Thomassen
1963/64 Rolf Nyborg
1964/66 Dag Jonassen
1966/69 Per Tollefsen
1969/70 Rolf Nyborg
1970/71 Dag Jonassen
1971/72 Olav Kollerud
1972/73 Arild Moen
1973/74 Per Tollefsen
1974/75 Olav Kollerud
1975/77 Arild Moen
1977/78 Per Tollefsen
1978/83 Ragnar Edvardsen
1983/2009 Olav Kollerud
2009/- Roger Løvaas