Innkalling til årsmøte 2021

      Kommentarer er skrudd av for Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Konnerud Tempo sjakklubb   

Sted: Skypemøte  ( Lenke til møte, sendes til medlemmer på mail)
Tid: Tirsdag 09.03.2021 kl. 18.00

Saksliste:
1)Godkjenne innkalling
2)Valg av ordstyrer og referent
3)Årsberetning
4)Regnskap
5)Kontingent
6)Innkomne saker
7)Valg

Innkomne saker må være styret i hende senest 01. mars.

Styret i Konnerud Tempo sjakk-klubb