Innkalling til årsmøte i Konnerud sjakk-klubb

      Kommentarer er skrudd av for Innkalling til årsmøte i Konnerud sjakk-klubb

Innkalling til årsmøte i Konnerud sjakk-klubb

 Sted: Konnerud bydelshus (Malmveien 15)
Tid: Onsdag 14.03.2018 kl. 18.00

Saksliste:

  • Godkjenne innkalling
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Innkomne saker
  • Valg

Innkomne saker må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

 Styret i Konnerud sjakk-klubb