Kaos på brettet

      Kommentarer er skrudd av for Kaos på brettet

Turneringa har kommet godt i gang og mange spennende partier er spilt. Det begynner å skille seg ut en topp og en bunn i gruppene, men grunnet utsatte og berger oppsettes natur er det vanskelig å si hvem som kommer til å stå igjen på toppen.

Gruppe A

I gruppe A ble det spil 3 partier i runde 4 og 1 på forhånd i runde 6. 
Thorgrim mot Svein Erik starta som en reversert siciliansk. I dette partiet fikk svart raskt en litt bedre stilling. Hvit følte seg så pressa at når han fikk mulighet til å ofre løper for 2 bønder og luftig konge tok han denne muligheten. Svein Erik som den angrepsspilleren han er vet når slike offer fungerer så å sitte i den andre enden var nok fint i dette tilfellet. Kompensasjonen var ikke der, men hvit kom med i partiet når svart i det 18… trekket ga fra seg enda en bonde. I trekk 21. kom hvits eneste mulighet for å utlikne, da han skulle ha spilt 21. f4. Dette ville ha gitt gode sjanser, men ble istedenfor etterfulgt av ett dårligere trekk og denne gangen ga ikke svart ved dørene og fullførte partiet med ingen større feil.

Vidar mot Benjamin startet som en skandinavisk der hvit kom best ut av åpningen. På ett tidspunkt hadde hvit vinnende fordel, men plutselig snudde det. Etter en taktisk overseelse tok svart over og var eneste som kunne vinne sluttspillet. Sluttspillet balanserte allikevel på en hårfin linje og var ikke lett å vinne. Trekket før slutt har endelig svart fått til en vinnende fordel og ved å trekke 44… Kd6 eller 44… Kd8 vinner han da kongen kommer over på riktig fløy. 44… Kf8 er en overseelse da dette trekket overser en matt i en trussel og tvungen trekk gjentakelse. Benjamin viser at han er god på å snu partier og at han selv i møtet med en spiller som er så sterk i sluttspill som Vidar klarer å skape mulighetene han trenger. 

Pål mot Christian begynte som det åpningdatabaser klassifiserer som moderne forsvar. Denne høyest uvanlige trekkrekkefølgen lønnet seg for svart da han raskt fikk fordel og lettest stilling å spille. Partiet begynte så på en tur med berg og dal bane da svart står til klar vinst før ett feilaktig offer gir hvit vunnet stilling. Partiet utligna seg så ifølge datamaskinen, før Hvit gikk inn i matt. Stillingen var objektivt likt før dette, men i denne typen stillinger tråkker man oftere feil enn riktig. 

6. Runde partiet mellom undertegnede og Karl Anker startet som en engelsk. Hvit behersket åpningen best og fikk bedre plasserte brikker mot svart sin utsatte dronning i sentrum. Etter ikke å finne den vinnende planen en rekke ganger  klarte hvit endelig å få opp stillingen som krevdes. Når jeg så overså en matt trussel som kunne vunnet materiell gikk det heller inn i ett sluttspill som er klart vunnet for hvit, men som ga langt flere trekk. Etter lange tider klarte hvit å føre partiet i havn. 

Gruppe B 

Øivind mot Håvard ble en noe uvanlig e4 åpning med innlagt c3. Her kom svart best ut av åpningen og i trekk 15 har han ett nesten vinnende overtak. Istedenfor å sette brikkene på naturlige plasser og fortsette å bygge stillingen videre ofret svart kvalitet. Når dette ikke følges opp riktig får hvit overtaket, men må forsvare en komplisert stilling. 24. Db3 er en bukk da det gir tilbake materiellet og gir svart ett inngangsfelt på c1. Når svart ikke ser 25… Dc1 jevna partiet seg ut. Svart får i påfølgende trekk presset og fordel, men denne fordelen mista svart da han ikke var villig til å spille fram bonden foran kongen i angrep. Partiet var i ferd med å ebbe ut i remis når svart tråkker feil i ett komplisert bondesluttspill. 

Geir F mot Geir T startet med en uvanlig variant i spansk med innlagt g6. Dette ga hvit spillet i sentrum og etter at svart avklarte spenningen i sentrum hadde hvit vinnende fordel. Denne fordelen forvaltet hvit godt og avgjorde partiet.

Viktor mot Helmer startet som en yugoslav mot drage. Dette er en utrolig skarp åpning  som vanligvis skaper mye trykk på begge spillere. Her viste hvit at han kjente til stillingstypen bedre enn svart og var den som skapte mest press mot motstanderens stilling. Det som er med denne åpningen er at ett tempo er nok til at stillingen snur fra vunnet til tapt. Det er ett kapløp mot kongene og dette vant egentlig hvit. 20. Sd5 hadde skapt mer press på stillingen til svart, mens 20. Dxc4 ga svart tid til å mobilisere. Hvit holdt fordel i noen trekk til før han tillot  27… Txb2. Dette gir lik stilling, men svart angrepet og intiativet. Når hvit så tråkker feil går det fra vondt til verre. Dette partiet viser godt hvorfor denne åpningen er så vanskelig å spille. Den skaper ikke bare gode angrepsjanser, men også sjanser for gode kontringer.

 

Gruppe c

2 partier ble spilt denne kvelden ett for runde 3 og ett for runde 7.
I partiet mellom Erik Alfred og Odd Ivar startet det som en rolig slavisk. Når svart spilte 11… g6 gav han seg selv en unødvendig svakhet. Hvit fulgte forbilledlig opp med å åpne sentrum og i trekk 17 har hvit vinnende fordel. Dette fulgt opp med matt i trekk 20.

Per Arne mot Hugo startet som c4, men endte opp mer i en slags Larsen. Begge spillere hadde vinnende fordel i løpet av partiet, men det kuriøse her var at trekket dxc5 ville ha gitt vinnende fordel utført i det 27… trekket, men i det 28… ga det bort dronning.

Turneringa går sin vante gang. Minner om at man kan spille utsatte eller partier på forhånd i klubben når det måtte passe. Resultater finnes her