Utsatte partier og Konrad

      1 kommentar til Utsatte partier og Konrad

I kveld ble kun 2 av de utsatte partiene avviklet.

Først ferdig av dem var partiet mellom Vidar og Helmer. I en skarp Grunfeld oppstilling, gikk Helmer seg vill i komplikasjonene, og Vidar kunne innkassere helpoenget i trekk 20.

I kveldens andre utsatte parti fikk Øivind raskt initiativet mot Roger som spilte en litt slapp franskvariant. Når han slapp til et angrep på kongefløyen, og i tillegg bukket en offiser var det bare et tidsspørsmål når han måtte gi seg.

I Konradturneringen ble det 2 partier. Egil fortsatte det gode spillet, mot nykommeren Kristian. I et svært skarpt parti hadde Egil et par gode muligheter til å gjøre det vanskelig for Kristian. Særlig ville nok 31. e6 gikk gode praktiske vinstsjanser. I stedet ble det en bukk på slutten, som kostet partiet. Det skal riktig nok sies at Kristian har vist svært god praktisk tilnærming til å finne vanskelige trekk for motstanderne han har møtt.

I siste parti møtte Anders en ny spiller, som fikk problemer etter å ha rokert langt inn i åpne tårnlinjer. i en scicilianer.

1 thought on “Utsatte partier og Konrad

  1. Kristian

    Dere i administrasjon er kjempeflinke til hyppige oppdateringer på nettsiden! Fortsett den gode jobben!

Comments are closed.